Holešovská výzva: zmatená, nedomyšlená, k smíchu. Bizarní vystoupení v Hyde Parku

Kde se vzala, tu se vzala, v obecném povědomí se tento týden uchytila Holešovská výzva. Nejdřív jste ve velkých městech slyšeli zmatené výkřiky z aut opatřených megafony a potom jste se večer ve zprávách dozvěděli, že na náměstích ve čtvrtek 15.3. sešly stovky lidí. Kdo to ale je ona Holešovská výzva a co vlastně chce?

Složení a organizační struktura tohoto politického hnutí, které se - jak samo deklaruje - skládá z desítek iniciativ, je zahalená v mlze. Její rozklíčování nechám na jiných. Symptomatické a POZORUhodné mi ale přišlo vystoupení jednoho z hlavních iniciátorů výzvy Slávka Popelky v pořadu Hyde Park v pátek večer. To odhalilo výzvu v plné nahotě, populismu, nepřipravenosti, nedomyšlenosti a myšlenkové povrchnosti.

Celou dobu sledování pořadu jsem si říkal, že všichni aktivisté by se měli zastavit na libovolné katedře politologie a absolvovat aspoň nějaké politologické minimum.

A neškodil by ani mediální trénink. Pan Popelka je krásnou ilustrací toho, jak profesionalizovaným řemeslem se politika stala. Amatérský aktivista přijde do televize a zcela nepřipraven na dravost prostředí svým otřesným výstupem celé hnutí zdiskredituje.

Posuďte sami. Připravil jsem výběr nejlepších výroků. K některým připojuji i krátký politologický komentář.

Nejbizarnější výroky Slávka Popelky, jednoho z iniciátorů Holešovské výzvy.

Jaká je definice ideální demokracie?

Demokracie je způsob řízení země, kde lidé rozhodují o všem sami. A měli by rozhodovat prostřednictvím referenda. 

Demokracie původně ve starořečtině znamená doslova "vládu lidu". Nicméně lid je v moderní demokratické tradici chápán jako suverén, který legitimuje své "vládce". Zastupitelská demokracie je stále demokracie.

O všem by se mělo rozhodovat na základě většinového názoru lidí. [...] Bude se rozhodovat o všech odvětvích lidské činnosti,  včetně zemědělství, průmyslu, školství, zahraniční politiky. 

Hlasování všech o všech není z mnoha důvodů dobrý nápad, jak poukázal např. politolog prof. Fiala. Historicky je navíc dokázáno, že opravdu přímé rozhodování dému o všech otázkách je možné jen ve velmi malých politických obcích (do tisíců obyvatel).

Jak by měla být skutečná demokracie nastolena?

Měla by být nastolena úplným zrušením moci politických stran. [...] Zrušit politické strany. [...] Dojdeme k ní tak, že lidé jakoby odspodu vyberou ze svého středu ty spoluobčany, které znají, kterým důvěřují, o kterých ví, že se chovají čestně, slušně, že jsou morálně i odborně na výši a tyto lidi delegují na vyšší místo.

Takový mechanismus by vedl k naprosté paralizaci exekutivy. Dejte k sobě sto čestných a morálních lidí z vesnic, kteří se nikdy předtím neviděli, a nechte je spravovat zemi!

příliš v tuto chvíli nepálí, jakým způsobem se budou věci v této zemi řešit. To co chci řešit v této chvíli je odstranit vládu, odstranit prezidenta, dosáhnout jmenování nepolitické vlády odborníků a dosáhnout prosazení obecně proveditelného referenda.

jsem se rozdodl, že nasadím veškeré své síly k pádu vlády, k abdikaci prezidenta, k ustavení vlády odborníků a k uzákonění obecně. [Potom] bude to, co si lidé budou přát. [...] A vcelku mě nezajímá, jakým způsobem k tomu dojdeme.

To by Vás ale, pane Popelko, zajímat asi mělo. Opět historicky víme, že destabilizace demokratického režimu a vytvoření mocenského vakua nevede většinou k vytvoření utopického společensko-politického uspořádání, ale dává prostor populistům, ze kterých se stávají autoritářští vládcové až diktátoři.

My nechceme měnit režim, chceme jen odstranit jeho chyby. 

Fungování politického režimu je vždy závislé jen na tom, kdo ho tvoří. Jestli lidé i v ideálním režimu jsou nemorální, jsou sobečtí, jsou zištní, tak ten politický režim bude vždycky špatný. Jestli i špatný politický režim nějakým způsobem se stane, že do vedení se dostanou lidi na morální, duchovní i odborné úrovni, tak i takový režim za takových předpokladů může docela dobře fungovat. [...] 

Jinými slovy instituce nic neovlivňují? Ohromné množství politologické literatury naopak ukazuje, že instituce hrají ve správě státu zcela zásadní roli, a podle některých teorií je jejich vliv naprosto určující pro výslednou podobu veřejné správy.

V monarchii by byl monarcha zvolen národem.

:))

Myslím, že poznat, kdo je v naší zemi zkorumpovaný nebo ne, je v naší zemi velmi snadné.

[Soudy] jsou zkorumpované taky, proto je zapotřebí odstranit vedení soudů.

V této chvíli si myslím, že je možnost porazit politické strany, které se zdiskreditovaly, a získat nadpoloviční většinu.

Ačkoliv tuto domněnku není možné vyvrátit s jistotou, výzkumy volebního chování jasně ukazují, že volatilita (přesuny hlasů mezi stranami) není v ČR zdaleka tak vysoká (posledních patnáct let zde máme stále stejné strany nebo variace na strany podobně laděné, které dosahují poměrně stabilních volebních výsledků). Představa, že by nový subjekt (který by se navíc nesnažil obsadit politický prostor stávajících stran) získal nadpoloviční většinu hlasů, je úsměvná.

Naši lidé, jsou vzdělaní, jsou soudní. [...] Jsou o sobě schopní rozhodovat lépe než politici. 

Je empiricky ověřeným a teoreticky podloženým faktem, že politická informovanost a zájem o politiku jsou v západních demokraciích na šokujícně nízkých úrovních. Široká veřejnost nemá dostatečnou znalost ani chuť se politice extenzivně věnovat.

Kdo politika odvolá?

Poslance by měla být schopna odvolat nadpoloviční většina voličů v jeho obvodě.

Jistě si dovede představit, k jakému neustálému torpédování ze strany konkurence by tento institut vedl. Jen institut vyslovení nedůvěry vládě je používán několikrát během volebního období jako prostředek boje mezi vládou a opozicí.

Dneska lidé nepřišli z několika důvodů, jednak bylo hezčí počasí [...] a potom je tam několik dalších příčin, o kterých nechci mluvit.

Myslím, že v této zemi je to tak, že už v podstatě hůře být nemůže. [...] Proto už nemůžeme nic ztratit.

Půjdou před soud všichni politici, kteří nebudou schopni prokázat, jak ke svému majetku přišli.

Bude to prověřovat policie. (Jestli mají politici na kontě miliony.)

už tři měsíce intenzivně pracuji na organizaci protestů a asi už jsem unavený a asi už je to na mně znát. Takže se tímto omlouvám. Nečekal jsem vůbec, že sem budu pozván, nebyl jsem na to připravený. [...] Takže se omlouvám za své poněkud opožděné reakce.

Tak určitě... ;) 

Lidé navrhnou lidi, které by si přáli lidi na postech premiéra [...], a lidé budou mít možnost formou ankety hlasovat o tom, kdo by si dle jejich představ zasloužil být vhodný na toto místo... [...] Budou přicházet návrhy lidí. Těchto návrhů budou stovky, tisíce. A z těchto návrhů budou vybráni lidé, kteří získají vlastně největší podporu a důvěru. [...] Formou ankety, internetové.

Politickým stranám zcela nevěřím a myslím si, že by měly prostě vyklidit pole. [...] Jendou jsem volil zelené, v dalších volbách ani nevím, koho jsem volil, jestli jsem vůbec volil.

Tyto věci se doladí. (na otázku "Jak bude vypadat jimi prosazovaná přímá demokracie").

Státní dluh by se výrazně snížil tím, že by se zabavily majetky těch, co to tady rozkradli. Myslím si, že by to pokrylo polovinu státního dluhu, ne-li celý.

Za námi už stojí stovky tisíc lidí. To vyplývá z čeho? [...] Dostali jsme videa z měst, kde se uskutečnily protesty nebo celonárodní shromáždění. Na těch náměstích už byly statisíce lidí. Jsem přesvědčen, že za měsíc přijdou miliony lidí. Takže už nebudeme mluvit za jedno procento, ale za čtyřicet, padesát, možná šedesát procent lidí.

--------------------------

Pan Popelka stejně jako většina podporovatelů Holešovské výzvy zřejmě bude dobrák od kosti, který to opravdu myslí upřímně. Bohužel se ale ukazuje, že to není vůbec žádnou kvalifikací pro správu věcí veřejných. Ta předpokládá alespoň základní porozumění politické reality, fungování institucí a filozofických východisek. Názory pana Popelky mi náramně připomínají ty, co slýchám na rodinných sešlostech od svých prarodičů, strýčků a tetiček. Je to ale slabina nebo naopak největší přednost, protože mají potenciál rezonovat u širokých mas?

Co si o Holešovské výzvě myslíte vy?

Pavel Šíma +420 721 881 783 pavel@pavelsima.cz Marketingový konzultant